YASAL BİLGİLENDİRMELER

TSB’nin web sitesini ziyaret ederek, sigorta ürünlerine dair tüm mevzuatlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Araç, işyeri, konut, mühendislik, ferdi kaza ve kefalet sigortaları hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Yönetmelik dökümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Vergi Uygulamaları dökümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Sigortacılık kanunu hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Sigortacılık ile ilgili verilere ulaşmak için tıklayınız.

Ana Sözleşme'yi görmek için tıklayınız.

Yanlış Sigorta Uygulamaları

Sigortalı/Sigorta Ettiren/lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik’e göre hak sahiplerince aranmayan paralar hakkındaki sorgulamalar ilgili tarihlerde bu sayfadan yapılabilecektir.

Genel Kurul İlanları

Bilgilendirmeye ulaşmak için tıklayınız.