Kuyumcu Paket Sigortası AREX SİGORTA'DA!

Kuyumcu paket için; İşyerinizdeki değerli mücevherler, taşlar ve saatler AREX Sigorta ile güvence altındadır!

KUYUMCU PAKET SİGORTASI
NEDİR?

Kuyumcu paket sigortası, sigortalının işyeri stoklarında ve/veya demirbaşlarında meydana gelebilecek zararları Yangın Sigortası Genel şartları çerçevesinde teminat altına almaktadır. Kuyumcu Paket Sigortası toptancı, satıcı ve perakendeci kuyum sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlere veya şahıs firmalarına sunulmaktadır.

KUYUMCU PAKET SİGORTASI TEMİNATLARI Nelerdir?
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Hırsızlık
Deprem
Sel ve Su Baskını
Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Yer Kayması
Dahili Su
Fırtına
Duman
Kâr Ağırlığı
Dolu
Hava, Kara ve Deniz Taşıtları Çarpması
Yangın Mali Sorumluluk (Komşuculuk/Kiracılık)
Cam Kırılması
EK TEMİNATLAR
  • Mesai saatleri sonrası kasa dışında bulunan stoklar teminatı,

Sigortalının poliçede belirtilen riziko adresinde sigortalının mülkiyetinde olan veya emanetinde bulunan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerini saklayabileceği güvenli bir kasa olmaması durumunda sigortalının çalışma saatleri dışında poliçe kapsamına dahil ettiği yukarıda belirtilen kapsamdaki sigortalı varlıklarını daha güvenli olduğunu düşündüğü bir yerde bulundurması durumunda ve poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.

  • Seyahatteki riskler teminatı, (Şehiriçi / Şehirdışı)

Sigortalının veya işyerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan personelinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ticari amaçlı olarak yaptıkları seyahatlerde yanlarında taşıdıkları veya emanetinde bulunan ve sigortalının mülkiyetinde olan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerinde seyahat süresince ve poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.

  • Emniyeti Suistimal teminatı,

Sigortalının hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'na tabi olarak çalışan personelinin sigortalı varlıkları çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararları Hırsızlık Sigortası Genel şartları kapsamında teminat altına alınmıştır. Emniyeti Suistimal fiilinin sigorta süresi içerisinde ve emniyeti suistimal fiilini gerçekleştiren kişinin işyerinde aralıksız olarak çalıştığı ve/veya sözleşmesinin devam ettiği süre içinde yapılmış olması ve emniyeti suistimal fiilini gerçekleştiren kişinin işten çıkarılması, emekli olması, ölümü veya sözleşmenin sona ermesini takip eden en geç 6 ay içerisinde ve her halükarda poliçenin sona ermesini takip eden 3 ay içerisinde ortaya çıkarılmış olması gerekir.

  • Fuarlar/Sergilemeler teminatı,

Sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşyalarının ticari amaçlı olarak sergilenmesi esnasında poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

  • Emanet ve Tevdiatlar Ek Teminatı,

Sigortalının, poliçede belirtilen riziko adresinde sigortalıya emaneten bırakılan ve sigortalının işlerinde kullanılabilecek ticari eşya ve banka senetlerinde emanete bırakıldığı süre içinde yangın, yıldırım, infilak, dahili su, duman, yer kayması, kar ağırlığı, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, sel veya su baskını, fırtına hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs riskleri neticesinde meydana gelebilecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır

Sigorta Süresi:

Kuyumcu paket sigortası için poliçe süresi 1 yıldır.

Yetkili Mahkeme:

Türk mahkemeleri yetkilidir.

İstisnalar:

Siber saldırılar,

Radyoaktivite hasarları,

Sigorta kapsamında olan ve herhangi bir sebepten kaynaklandığı kanıtlanmadıkça, stok sayımı esnasında kayıp olduğu ortaya çıkan ve daha önce hasar bildirimi yapılmamış olan mallar

Sigortalanan varlığın sigortalı, onun yönetici, müdür veya ortağı, aile üyesi, akraba, personel veya arkadaşları tarafından koruma sırasında takılırken (yalnızca test amacı ile takılan saatler dışında) veya kullanılırken kaybedilmesi veya zarar görmesi.

Sigortalanan varlığın herhangi bir Kamu Kuruluşu veya herhangi bir Ticaret Odası tarafından tanıtılan ve mali olarak desteklenen Kamu Sergisi sırasında kaybedilmesi veya zarar görmesi.

Sigortalı ve onun hizmetli, aracı veya temsilcilerinin kontrolünde olan ve karayolu araçlarının boş bırakıldığı anda meydana gelen hırsızlık veya kayıplar.

Sigortalıya yalnızca koruma amacı ile özel istek ile veya müşteriler tarafından emanet edilen ürünlerin kaybedilmesi veya zarar görmesi.

Bir riskin gerçekleşmesi ile meydana gelen ve aynı tarihte sigortalının kayıptan sorumlu olmasına veya kaybı karşıladığına bakmaksızın ayrı bir sigorta yaptırdığı kayıp veya zararlar.

Bilgisayar sistemi kayıtlarının kaybı veya zarar görmesi.

Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.

Varlığın kaybı, yok olması veya zarar görmesi, kayıp sonucunda ortaya çıkan diğer kayıp ve harcamalar.

Hatalı veya sahte talepler.

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA
GENEL ŞARTLARI

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Merak Ettikleriniz

Genel şartlardaki kaza terimi, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği üretim ve üretim hazırlığı faaliyetlerinin icrası esnasında, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.

  • Savaş ve her türlü savaş halleri,
  • Grevler, işçi hareketleri ve kavgalara katılma,
  • Fırtına, dolu, yağmur gibi olaylar sonucunda meydana gelmeden yangın, sel, su baskını sırasında karşılaşılacak riskler,
  • Suç işlemek ve suça teşebbüs,
  • Sigortalının kendini bile bile tehlikeye sokması sonucu ortaya çıkacak kazalar,

Yer altı tüm maden işçileri Yer üstü kömür madenleri işçileri

Bu poliçede kişi başı yıllık brüt prim: 749 TL (vergiler dahil) Toplam verilen teminat bedeli ise: 150.000 TL (yıllık kişi başı)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 2015/7249 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup, 6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 7 inci maddesinde yürürlük tarihi, kararın yayım tarihinden itibaren üç ay sonra (6 Mayıs 2015) olarak belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.

BİZE SORMAK İSTEDİĞİNİZ
KONULAR MI VAR?

Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. AREX Sigorta veya sigortacılık hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm sorularınız için bize hemen ulaşabilirsiniz.

Arex Sigorta, %100 yerli ve milli sermaye ile kurularak, 2020 yılında sigorta sektörüne ilk adımlarını atan, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunan sigorta şirketidir.

AREX Sigorta’da, Aracınız için: Genişletilmiş Kasko Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, Konutunuz için: Konut Paket Sigortası, Konut Eşya Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, İşyeriniz için: İşyeri Paket Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, İnşaat All-Risk Sigortası, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılma Sigortası hizmeti sunmaktayız.