İNŞAAT ALL-RİSK SİGORTASI

 • KİŞİSEL
  BİLGİLER
 • SİGORTALI TARAF
  BİLGİLERİ
 • PROJEYE AİT
  BİLGİLER
 • PROJEYE AİT ÖZEL
  RİSK SORULARI
 • BEDELLER

KİŞİSEL BİLGİLER

SİGORTALI TARAF BİLGİLERİ

Yüklenici Bilgileri;

Taşeron Bilgileri;

Danışman Mühendis Bilgileri;

PROJEYE AİT BİLGİLER

Boyutlar

PROJEYE ÖZEL RİSK SORULARI

Uzaklık Bilgileri

Seviye Bilgisi

BEDELLER

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti