İNŞAAT ALL-RİSK SİGORTASI

İnşaatınız AREX Sigorta ile güvende!

AREX Sigorta, İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile bir inşaat projesini yüklenen müteahhit kuruluşlar için inşaatın başlangıcından bitimine kadar geçen sürede ani ve beklenmedik sebeplerden dolayı oluşabilecek risklere karşı teminat sağlamaktadır.

İNŞAAT ALL-RİSK SİGORTASI
NEDİR?

Bir inşaat projesinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde bakım devresi de dahil olmak üzere yapının teslim edilmesine kadar inşaat işini yüklenen müteahhit firmanın şantiyede bulunan bütün varlıklarına, iş makinalarına, malzemelerine, emtialarına, şantiyede kurulan geçici tesislerine, başta doğal afetler olmak üzere, yangın, hırsızlık, taşıt çarpmaları, faaliyet sebebiyle 3.Şahıslara verilebilecek zararlar, inşaatta çalışanların başlarına gelebilecek ani ve beklenmedik olaylar, kusurlu tasarım ve yurtiçi nakliyeleri de dahil olmak üzere poliçede istisna edilmemiş her türlü riske karşı teminat verebilen çok kapsamlı bir mühendislik sigortası türüdür.

İNŞAAT ALL-RİSK SİGORTASINI
NEDEN YAPTIRMALIYIM?

Bir inşaat sahasında ani ve beklenmedik bir şekilde istenmeyen durumlarla karşılaşılması halinde faaliyetin durmasına, çalışanların yaralanmasına hatta vefatına neden olabilmektedir. Bu tür beklenmedik durumlar inşaatın teslim süresinin gecikmesine, ciddi maddi kayıplara hatta telafisi imkansız zararlara sebep olabilmektedir. Poliçede özellikle istisna edilmiş olan haricinde kalan her türlü risk teminat kapsamında kabul edildiğinden müteahhitler için inşaatın güvenle tamamlanması adına elzem olan bir poliçedir. İnşaat Bütün Riskler poliçesinin sağlamış olduğu diğer avantajlar ise şöyledir:

İnşaat sırasında istisna edilmemiş tüm kayıplar teminat kapsamındadır.

Deprem ve diğer doğal afetler için de teminat verilmektedir.

Proje devamlılığının sağlanması ve işgücü kayıplarının önlenmesi için önemli bir argümandır.

İnşaatın tamamlanmasının ardından geçici kabul sonrası bakım devresinde dahi yapının güvencede tutulması mümkün olmaktadır.

İnşaat sahasında bulunan vinç, kepçe gibi hareketli/ hareketsiz tüm inşaat makine ve ekipmanları için teminat verilebilmektedir.

Şantiye içerisine depolanmış inşaat malzemelerinin çalınması veya herhangi bir nedenle zarar görmesi poliçe kapsamında olacağından ciddi maddi kayıpların önüne geçilecektir.

İnşaat sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar belli limitlerle temin edilmektedir.

İNŞAAT ALL-RİSK SİGORTASI
TEMİNATLARI

AREX Sigorta'dan alacağınız İnşaat All-Risk Sigortası ile inşaat halindeki yapınızı daha az riskle tamamlayın! İnşaat All-Risk Sigortasının sağlamış olduğu teminatlar şu şekildedir;

Önceden Bilinmeyen Ani Olarak Meydana Gelmiş Riskler

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör

Doğal Afetler (Deprem, Sel Su Baskını, Yer Kayması, Fırtına

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Enkaz Kaldırma Masrafları

Bakım Devresi Ek Teminatı

İş Makinası ve Ekipman Zararları

Hırsızlık

Şantiye Tesis ve Ekipmanları

Hasar Nedeniyle Yapılan Taşıma ve Fazla Çalışma Ücretleri

İNŞAAT ALL-RİSK SİGORTASI
GENEL ŞARTLARI

İnşaat Bütün Riskler Sigortası İnşaat Sigortası Genel Şartları esaslarınca yapılmaktadır.

BİZE SORMAK İSTEDİĞİNİZ
KONULAR MI VAR?

Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. AREX Sigorta veya sigortacılık hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm sorularınız için bize hemen ulaşabilirsiniz.

Arex Sigorta, %100 yerli ve milli sermaye ile kurularak, 2020 yılında sigorta sektörüne ilk adımlarını atan, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunan sigorta şirketidir.

AREX Sigorta’da, Aracınız için: Genişletilmiş Kasko Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, Konutunuz için: Konut Paket Sigortası, Konut Eşya Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, İşyeriniz için: İşyeri Paket Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, İnşaat All-Risk Sigortası, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılma Sigortası hizmeti sunmaktayız.