Akaryakıt İstasyonları tarafından Kefalet Senetlerinin Teminat Olarak Kullanılması

Kefalet sigortası 2014 yılı Şubat ayında Kefalet Sigortası Genel Şartlarının yayınlanmasıyla finansal sistemimizin bir parçası olarak kullanılmaya başladı. Daha sonra 2016 yılı Şubat ayında Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklik ile Kamu Kurumları nezdinde de kabul edilmeye başlayan kefalet sigortası, giderek büyüyen bir kullanım alanına sahip olmaya devam ediyor.

Finansal sistemde banka teminat mektuplarına ciddi bir alternatif olan kefalet sigortası finansal sistemin derinleşmesine katkı sağlarken firmalar içinde finansmana erişmede farklı bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde göreceli olarak yeni bir kavram olan kefalet sigortası her geçen gün finansal sistem içerisinde bilinirliğini arttırmaktadır. Son olarak 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan 32332 nolu Resmi Gazetedeki Vergi Usul Kanunun 531 nolu tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 553 tebliğ yayınlanmıştır.

531 nolu tebliğde akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanım zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin şekilde mücadele edilmesi amacı ile 29/04/2021 tarihli ve 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Yeni yayınlanan bu tebliğ ile 531 nolu Vergi Usul Kanunundaki Genel Tebliğde değişiklik yapılarak, yeni akaryakıt istasyonlarınının ve mevcutta faaliyette bulunan akaryakıt istasyonlarının vergi dairelerine vermekle oldukları teminatlar arasına ‘’sigorta şirketleri tarafından verilen Kefalet Senetleri’’ ibaresi eklenmiştir.

Bilindiği üzere kefalet senedi, kefalet sigorta poliçesinin ekinde verilen ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan evrakın ismidir. Kefalet senetlerinin akaryakıt sektöründe geçerli teminat olarak tanınmasıyla kefalet sigortasının finansal sistemde yaygınlaşması adına önemli bir adım daha atılmış, aynı zamanda teminat ihtiyacı olan kişi ve firmaların farklı bir finansal ürün ile bu ihtiyaçlarını giderilmesinin önündeki mevzuatsal engeller de kaldırılmıştır.

Ahmet Gez

Genel Müdür Yardımcısı