DEPOZİTOM GÜVENDE KEFALET SENEDİ

Depozitonuz AREX Sigorta ile güvende!

“Yenilikçi Bakış Açısı” felsefemize uygun şekilde, sigortalılarımıza yepyeni bir ürün sunuyoruz. Kira Sözleşmelerinde güvence (depozito) olarak kullanılabilecek “Depozitom Güvende Kefalet Senedi” yasal koşullara uygun hem kiracıyı hem de mülk sahiplerini koruyan avantajlı bir Finansal Sigortalar ürünüdür.

DEPOZİTOM GÜVENDE KEFALET SENEDİ
NEDİR

Depozitom Güvende Kefalet Sigortası ile; kiracı vasfındaki Bireysel/Ticari sigortalıların, kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle kiraya verenin uğrayabileceği zararları teminat altına alınmaktadır. “Depozitom Güvende Kefalet Senedi” mülk sahipleri için kiracının kira sözleşmesinin gereklerini yerine getirmemesi durumunda zararlarının tazmin edileceğinin garantisidir. “Depozitom Güvende Kefalet Senedi” kiracılar için ise taşınmanın getirdiği bir takım ek masrafların yanında kiracıyı depozito teminatının yükünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Kiracı ve kiralayanın anlaştıkları depozito tutarı kadar teminat sağlayan kefalet senedi ile kiralayan (mülk sahibi) ihtiyaç duyduğu güvenceye kavuşurken, kiracı ise depozitonun tamamını nakit olarak ödemek yerine çok daha düşük tutardaki poliçe primini ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

Depozito (Güvence Bedeli) Nedir?

Kiracıların, kiraladıkları taşınmazı teslim aldıkları şekilde hasarsız ve temiz olarak teslim etme ve kira sözleşmesinden kaynaklanan diğer yükümlülüklerinin teminatı olarak mülk sahiplerine depozito bedeli ödemeleri yıllardır bilinen bir uygulamadır. Yaygın bir şekilde uygulanan kira güvence bedeli (depozito), uygulamada sıklıkla uyuşmazlıklara ve mağduriyetlere sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle depozito uygulaması kanunla düzenlenmiş ve depozitonun miktarı, şekli ve tahsili bir takım yeni kurallara tabi tutulmuştur.

Nakit Depozito Yasal Mı?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01.07.2020 itibariyle yürürlüğe giren 342. maddesi ile nakit depozitonun tutarı ve işleyişi düzenlenmiş olup nakit depozito uygulaması kaldırılmıştır. Buna göre 01.07.2020 tarihinden sonra yapılan sözleşmelerde kiracılardan nakit depozito istenmesi hukuka aykırı bir taleptir. Depozitonun nakit olarak kararlaştırılması durumlarında ise kiracı ve mülk sahibinin ortak banka hesabı açması ve ancak belirlenen koşulların sağlanması durumunda paranın geri alınabilmesi uygulaması getirilmiştir.

Ortak Banka Hesabı Zorunlu Mu?

Depozito olarak nakit bir meblağın kararlaştırılması durumunda ortak banka hesabı açılması gerekmektedir. Ancak ortak hesap açmanın külfeti ve depozitoyu geri almak için kesinleşmiş mahkeme kararı gibi ağırlaştırılmış koşullar gerekmesi sebebiyle ortak banka hesabı hem kiracılar hem de mülk sahipleri açısından istenmeyen bir seçenektir. Buna karşın depozito olarak ortak banka hesabı açmak dışında başka seçenekler de mümkündür. Kanun’a göre depozito olarak nakit ödeme dışında başka bir güvencenin kararlaştırılmasına da imkan tanınmıştır. “Depozitonuz Güvende Kefalet Senedi”, yasal koşulları sağlayan, hem kiracı hem de kiralayanın her ikisinin de menfaatlerini güvence altına alan bir kira güvence ürünüdür.

DEPOZİTOM GÜVENDE KEFALET SENEDİ
AVANTAJLARI

Kiralayan (Mülk Sahibi) için;

Hukuka uygun güvence.

Sigorta şirketinin kabul kriterlerinden geçmiş nitelikli kiracı profili.

İcra takibinin kesinleşmesi veya kesinleşmiş mahkeme kararını beklemeksizin zarar tazmini (Hızlı Ödeme).

Sigorta Şirketi güvencesi.

Kiracı İçin:

Daha düşük maliyet (depozito bedelinin tamamı yerine sadece prim ödeme).

Hukuka uygun bir güvenceye hızlı bir şekilde ulaşma.

Hasar iddiası durumunda tarafsız sigorta incelemesi güvencesi.

Depozitonun geri alınması konusunda sigorta şirketi güvencesi.

DEPOZİTOM GÜVENDE KEFALET SENEDİ
TEMİNATLARI

Depozitom Güvende Kefalet Senedi, kira Sözleşmesinden doğan;

Kira Borcunun Ödenmemesi

Taşınmaza, bütünleyici parçalarına, taşınmazla beraber teslim edilmiş (sözleşmede yazılı) demirbaşlara, ortak alanlara kiracı tarafından zarar verilmesi

Ortak alanlara ilişkin kiracı tarafından ödenmesi gereken bina aidatı, temizlik ücreti vb. ortak giderlerin ödenmemesi nedeniyle oluşan zararları teminat altına alır.

Nasıl Çalışır?

Kiracı en yakın Arex Sigorta acentesine giderek makul prim karşılığı mülk sahibinin talep ettiği depozito tutarınca teminat içeren kefalet sigortası satın alır. Düzenlenen kefalet senedinde sigortalı olarak kiracı, lehtar olarak ise mülk sahibi gösterilir. Kiracı depozito olarak “Depozitom Güvende Kefalet Senedi”ni mülk sahibine teslim eder. Verilen kefalet senedi kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiracının kullandığı mülke verdiği zararlar vb sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla mülk sahibine verebileceği zararların teminatını oluşturur. Sözleşme sona erdiğinde kiracıdan kaynaklı zararlar doğması durumunda mülk sahibi, kefalet senedi uyarınca Arex’e başvurur. Arex, mülk sahibinin depozito tutarına kadar olan zararlarını nakit olarak tazmin eder. Bu surette kiracının neden olduğu zararları ödemesi durumunda Arex, yasal hükümler çerçevesinde kiracıya rücu eder.

KEFALET SİGORTASI
GENEL ŞARTLARI

Depozitom Güvende Kefalet Senedi için yukarıda belirtmiş olduğumuz teminat ve avantajlarından faydalanmak isteyen müşterilerimizin sigortadan yararlanabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

BİZE SORMAK İSTEDİĞİNİZ
KONULAR MI VAR?

Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. AREX Sigorta veya sigortacılık hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm sorularınız için bize hemen ulaşabilirsiniz.

Arex Sigorta, %100 yerli ve milli sermaye ile kurularak, 2020 yılında sigorta sektörüne ilk adımlarını atan, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunan sigorta şirketidir.

AREX Sigorta’da, Aracınız için: Genişletilmiş Kasko Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, Konutunuz için: Konut Paket Sigortası, Konut Eşya Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, İşyeriniz için: İşyeri Paket Sigortası hizmeti sunmaktayız.

AREX Sigorta’da, İnşaat All-Risk Sigortası, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılma Sigortası hizmeti sunmaktayız.